Kepuasan Pengguna Lulusan S2 Ilmu Hukum

Kepuasan Pengguna Lulusan S2 Ilmu Hukum


Jumlah Survey Tiap Tahun dalam 3 Tahun Terakhir

Survey Kepuasan Pengguna Terhadap Lulusan PS MIH FH UHT

Survey Penilaian Etika Lulusan

Survey Keahlian Lulusan

Survey Kemampuan Bahasa

Survey Kemampuan Teknologi Informasi

Survey Kemampuan Komunikasi

Survey Kemampuan Kerjasama

Survey Kemampuan Pengembangan Diri